Hilde

Hilde

Arkiv

Arkiv

Er du interessert i arkivmateriale etter Eidsfoss verk? A/S Eidsfos Verks arkiv er delt i to deler; den eldre delen finnes på Riksarkivet på Sognsvann i Oslo, den yngre delen finnes på Eidfoss verks kontor, Eidsfoss, Hof i Vestfold. Protokoller etter fagforeningene … Les videre

Virefabrikken på Eidsfoss

Virefabrikken på Eidsfoss

Vire & Metalldukfabrikken A/S, Eidsfoss, Hof kommune i Vestfold. I 1961 ble aksjeselskapet Vire & Metalldukfabrikken A/S etablert på Eidsfoss, som et samarbeid mellom Norsk Gjærde- og Metalldukfabrikk A/S i Oslo og A/S Eidsfos Verk. Norsk Gjærde- og Metalldukfabrikk hadde … Les videre

Utstillingen «Rakel Seweriin. Fra Eidsfoss stasjon til Kongens bord»

Utstillingen "Rakel Seweriin. Fra Eidsfoss stasjon til Kongens bord"

Rakel Seweriin (1906-1995) regnes blant etterkrigtsidens viktigste kvinnelige politikere i Norge. Hun var blant annet sosialminister i Oscar Torps Arbeiderpartiregjering i 1953-55. Hun satt som representant for Oslo Arbeiderparti på Stortinget i seks perioder, fra 1945 til 1969. Hele sitt liv var … Les videre

Velkommen til Jernverket Eidsfoss!

Velkommen til Jernverket Eidsfoss!

Velkommen til Jernverket Eidsfoss, Vestfoldmuseenes virksomhet på Eidsfoss, i samarbeid med stiftelser og andre tilbud på Eidsfoss. Les videre

Eidsfos Hovedgård – hvem var byggherre?

Eidsfos Hovedgård - hvem var byggherre?

Da generalløytnant Caspar Herman Hausmann etablerte Eidsfos Jernverk i 1697, bodde han i sin store bygård i Tollbodgaten i Christiania med sin hustru, Karen Toller. Sommerene tilbragte de gjerne sin lystgård i det gamle  Oslo, i dag Oslo ladegård. De oppholdt seg på Eidsfoss i perioder, … Les videre

Ovnsamlingen til Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger

Ovnsamlingen til Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger

                    Ovnsamlingen omfatter ovner laget ved Eidsfos jernverk og Eidsfos Verk fra siste halvdel av 1700-tallet til 1950-årene. Her er  støpejernsovner med mytologiske motiver, dekorative jugendstilsovner, spesialovner til strykejern og vaffelsteking,  bryggepanner og komfyrer. Noen … Les videre

Hageanlegget

Hageanlegget

Renessanseanlegget på Eidsfos Hovedgård er kjent som et østlandsk motstykke til Rosendal i Hardanger. Den eldste delen, parterrehagen, antas å ha blitt anlagt allerede på begynnelsen av 1700-tallet. I ca. 1800 ble hagen utvidet med en landskapspark ned mot innsjøen Eikeren. … Les videre

Stiftelsen Gamle Eidsfoss

Stiftelsen Gamle Eidsfoss

Stiftelsen til aktiv bevaring av kulturminner og miljø på Eidsfoss blir gjerne kalt Stiftelsen Gamle Eidsfoss eller Gamlestiftelsen. Husene i Bråtagata var noen av de første som ble restaurert av stiftelsen.