Om kvinnelige hodeplagg 8. mars


08. mar 2017 18:00 - 19:00 | Gamle Eidsfos Kro

Hodeplagg

Fra fotosamlingen etter Louise Wold, Holmestrand museumsforening

Fra identitetsmerke til politisk kamp

Foredrag 8. mars 2017

1. konservator NMF Lise Emilie Talleraas

 

Hodeplagg har vært – og er – et viktig symbol på tilhørighet og stilling i samfunnet. Hodeplagg har også en praktisk funksjon i ulike klima.

I norsk tradisjon har hodeplagg hatt en sterk symbolverdi – de markerte både sosial status, livssituasjon, om en var gift eller ugift og om de var høytid, fest eller hverdag. I følge den norske draktforskeren Aagot Noss var hodeplagget kanskje det viktigste elementet i de regionale folkedraktene og integrert i selve samfunnsstrukturen. Utover 1900-tallet forsvant denne symbolske rollen og hodeplagg ble i økende grad brukt for sin praktiske verdi, eller som mote. Men skikken med å bruke hodeplagg til hverdags holdt seg til bare for noen tiår tilbake. I vår tid er det nye grupper av nordmenn som bruker hodeplagg til daglig.

Selv om det ikke er så mage tiår siden nordmenn hadde et svært bevisst forhold til bruk av hodeplagg, har det skapt debatt når mennesker fra andre kulturer flytter til landet vårt og opprettholder sin hodeplaggtradisjon. I mange sammenhenger blir bruken møtt med kritiske holdninger, både fra politikere og samfunnet for øvrig. Siste innslag i debatten om hodeplagg kom med design av hijab som kunne benyttes til bunad. Forslaget ble møtte både med mistro og kommentarer om å ødelegge norsk kulturarv til de som påpekte at hodeplagg alltid har vært en del av så vel de tradisjonelle folkedraktene som de nyskapte bunadene. Hijab er likevel bare en liten del av historien om hodeplagg, selv om den ofte får de store overskriftene.

Lise Emilie Talleraas vil i foredraget komme nærmere inn på hodeplaggenes betydning, både som tradisjon, identitetsmarkør, mote, politisk symbol og religiøst plagg.
Med utgangspunkt i bevarte hodeplagg fra Vestfold og Østlandet vil hun vise noe av det mangfoldet hodeplagget representerer.
Hun vil også vise hodeplagg fra andre kulturer for å synliggjøre likheter både i form og bruk.

Oslobilder.no

Kilde: http://www.oslobilder.no

Å kjenne til norske og andre hodeplagg kan gi større forståelse og bryte ned fordommer. Kanskje kan det også øke nysgjerrigheten både på egen og andres kulturelle bakgrunn – og hodeplaggenes betydning i den sammenheng.

Kilde: hijab-styles-for-women-and-girls (10)

Kilde: http://hijabstyle999.blogspot.no

Forrige artikkelProsjekt Eidsfoss Utvikling er igang! Neste artikkelKvinneliv i verkstida