JERNVERKET EIDSFOSS

Jernverket Eidsfoss samarbeider med stiftelsene Aktiv bevaring av kulturminner og miljø på Eidsfoss, Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger og Eidsfos Hovedgård. Hof kommune, som deleier i Vestfoldmuseene, støtter opp om den museale virksomheten på stedet gjennom årlige tilskudd til Vestfoldmuseene og stiftelsene, samt støtte til spesielle prosjekter og tiltak.

Vi registrerer samlingen i Eidsfoss jernverksmuseum

Vi registrerer samlingen i Eidsfoss jernverksmuseum

I disse dager får Eidsfoss jernverksmuseum en gjennomgang av samlingen sin av støpejernsovner og andre gjenstander fra verkets historie, for å registrere dem inn i det digitale systemet PRIMUS.  Først blir ovnene rengjort for støv og aske, så beskriver vi dem etter … Les videre

Velkommen til Jernverket Eidsfoss!

Velkommen til Jernverket Eidsfoss!

Velkommen til Jernverket Eidsfoss, Vestfoldmuseenes virksomhet på Eidsfoss, i samarbeid med stiftelser og andre tilbud på Eidsfoss. Les videre