Ukategorisert

Anita W. Norli med doktorgrad i jernverkshistorie

Anita W. Norli med doktorgrad i jernverkshistorie

Gratulerer med doktorgrad! Cand.philol. Anita Wiklund Norli ved Institutt for arkeologi, konservering og historie forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) fredag 17. februar 2017. Avhandlingen hennes har tittelen: Gud velsigne mit høye og Naadige hersckab, som mig haver … Les videre

Grisehus på Eidsfoss

Grisehus på Eidsfoss

Det var i tidligere tider vanlig å holde «husgris» som ble gjødd opp og så slaktet til jul. I enden av Bråtagata på Eidsfoss står det et grisehus som i mange år har forfalt. Nå har Jan Gunnar Flannum, Frode Moen og Kyrre … Les videre

Prosjektleder på Eidsfoss på plass

Prosjektleder på Eidsfoss på plass

Kasper Søyland har takket ja til et treårig engasjement som prosjektleder på Eidsfoss. Han er en engasjert og dyktig samarbeidspartner og fagperson med god kjennskap til Eidsfoss. Kasper ansettes formelt i Hof kommune. Holmestrand kommune har det administrative ansvaret for ham og kulturlederen Gertruud … Les videre

Eidsfoss på statsbudsjettet!

Eidsfoss på statsbudsjettet!

I 2015 gikk Hof kommune, Vestfold fylkeskommune og Vestfoldmuseene sammen om en søknad til Kulturdepartementet om fast statlig støtte til drift og videreutvikling av besøksstedet Eidsfoss. Høsten 2015 var det klart at KUD gikk inn for å bevilge 1,5 millioner i … Les videre

Arkiv

Arkiv

Er du interessert i arkivmateriale etter Eidsfoss verk? A/S Eidsfos Verks arkiv er delt i to deler; den eldre delen finnes på Riksarkivet på Sognsvann i Oslo, den yngre delen finnes på Eidfoss verks kontor, Eidsfoss, Hof i Vestfold. Protokoller etter fagforeningene … Les videre

Virefabrikken på Eidsfoss

Virefabrikken på Eidsfoss

Vire & Metalldukfabrikken A/S, Eidsfoss, Hof kommune i Vestfold. I 1961 ble aksjeselskapet Vire & Metalldukfabrikken A/S etablert på Eidsfoss, som et samarbeid mellom Norsk Gjærde- og Metalldukfabrikk A/S i Oslo og A/S Eidsfos Verk. Norsk Gjærde- og Metalldukfabrikk hadde … Les videre

Omvisninger på Eidsfoss sommeren 2015

Omvisninger på Eidsfoss sommeren 2015

Vi starter opp sommerens omvisninger på Eidsfoss pinsehelgen lør.23 og søn. 24.mai! Deretter lørdag og søndag fra 20.juni til 16.august. Møt opp ved Eidsfoss Turistkontor/Galleri Gamle Eidsfos Kl. 13.00: Omfatter bl.a. Eidsfoss Jernverksmuseum, utstillingen «Til Elise», jernverkshistorien og Skolemuseet med … Les videre

Program for Eidsfoss for sesongen 2015

Program for Eidsfoss for sesongen 2015

Jernverket Eidsfoss arrangementer 2015 Klikk deg inn på vedlegget – så får du en god oversikt over mangfoldet av aktiviteter på Eidsfoss gjennom sesongen 2015.

Eidsfos Hovedgård – hvem var byggherre?

Eidsfos Hovedgård - hvem var byggherre?

Da generalløytnant Caspar Herman Hausmann etablerte Eidsfos Jernverk i 1697, bodde han i sin store bygård i Tollbodgaten i Christiania med sin hustru, Karen Toller. Sommerene tilbragte de gjerne sin lystgård i det gamle  Oslo, i dag Oslo ladegård. De oppholdt seg på Eidsfoss i perioder, … Les videre

Stiftelsen Gamle Eidsfoss

Stiftelsen Gamle Eidsfoss

Stiftelsen til aktiv bevaring av kulturminner og miljø på Eidsfoss blir gjerne kalt Stiftelsen Gamle Eidsfoss eller Gamlestiftelsen. Husene i Bråtagata var noen av de første som ble restaurert av stiftelsen.