Ukategorisert

Arkiv

Arkiv

Er du interessert i arkivmateriale etter Eidsfoss verk? A/S Eidsfos Verks arkiv er delt i to deler; den eldre delen finnes på Riksarkivet på Sognsvann i Oslo, den yngre delen finnes på Eidfoss verks kontor, Eidsfoss, Hof i Vestfold. Protokoller etter fagforeningene … Les videre

Virefabrikken på Eidsfoss

Virefabrikken på Eidsfoss

Vire & Metalldukfabrikken A/S, Eidsfoss, Hof kommune i Vestfold. I 1961 ble aksjeselskapet Vire & Metalldukfabrikken A/S etablert på Eidsfoss, som et samarbeid mellom Norsk Gjærde- og Metalldukfabrikk A/S i Oslo og A/S Eidsfos Verk. Norsk Gjærde- og Metalldukfabrikk hadde … Les videre

Eidsfos Hovedgård – hvem var byggherre?

Eidsfos Hovedgård - hvem var byggherre?

Da generalløytnant Caspar Herman Hausmann etablerte Eidsfos Jernverk i 1697, bodde han i sin store bygård i Tollbodgaten i Christiania med sin hustru, Karen Toller. Sommerene tilbragte de gjerne sin lystgård i det gamle  Oslo, i dag Oslo ladegård. De oppholdt seg på Eidsfoss i perioder, … Les videre

Stiftelsen Gamle Eidsfoss

Stiftelsen Gamle Eidsfoss

Stiftelsen til aktiv bevaring av kulturminner og miljø på Eidsfoss blir gjerne kalt Stiftelsen Gamle Eidsfoss eller Gamlestiftelsen. Husene i Bråtagata var noen av de første som ble restaurert av stiftelsen.