2018: Program for DKS for 7.klassetrinn på Eidsfoss

7.trinn (1700-, 1800- og 1900-tallet)

Eidsfoss fremstår i dag som et tilnærmet komplett kulturmiljø med opphav i jernverksdriften. Både stedet som helhet og mange av de enkelte kulturminnene er svært autentiske. Det er generelt foretatt svært få endringer og inngrep som kan redusere verneverdiene. Eidsfoss er ut fra dette kanskje Vestfolds mest verdifulle industrimiljø.

Temaet til DKS-opplegget for 7.trinn er dansketid, enevelde og begynnende industrialisering, kildebruk samt arbeids- og boforhold. Elevene deles i tre grupper som rullerer.

På Eidsfoss personifiseres historien og egenaktivitet vektlegges.

Det blir en ”gammeldags” historietime med lærer Sannes i den gamle skolestua, hvor kjennskap til historisk kildemateriale står i fokus. PI skoletimen blir dansketid og forutsetninger for jernverksdrift gjennomgått. Litt salmesang kan det også være at grundtvigianeren Sannes har på lur!

Elevene besøker deretter Eidsfoss jernverksmuseum, og møter gjenstander som historisk kildemateriale. I tillegg deltar elevene aktivt i forme- og støpeprosesser, og de får med seg en selvlaget ”minnegjenstand” tilbake til skolen som historisk kilde om besøket. Det er formeren på verket som hjelper elevene i arbeidet.

Elevene skal også selv undersøke jernverkshistorien ved å følge de nye kulturhistoriske skiltene langs kulturstien.

Dagens gang ca.tider:

09.00: Velkommen
09.15: 1. stasjon
10.05: Bytte
10.15: 2. stasjon
11.10: Matpause
11.40: Vi samler oss igjen
11.50: 3. stasjon er i gang
12.45: Avslutte 3. stasjon
13.00: Avreise

Lærer Sannes underviser verkets barn utenfor den gamle skolen på Hauane. Tegning: Marianne Karlsen, 2017

 

 Lærerveiledning

Opplegget er forankret i Kunnskapsløftet:

Historie: Om det dansk-norske eneveldet og begynnende industrivirksomhet. Bli kjent med ulikt
historisk kildemateriale og hvordan de ulike kildene kan si oss noe om fortida.

Geografi: Se sammenhengen mellom landskap, ressurser og næring.

Samfunnskunnskap: Fra enevelde til demokrati – egen innflytelse på samfunnsutviklingen.

Tilknytningsfag:
Naturfag: Hvordan vannkraft omdannes til mekanisk kraft.
Kunst og Håndverk: Jernskulptur. Forming og støping.

 Forarbeid:
Elevene kan få en innføring i Eidsfoss sin historie gjennom våre to nettsider

  1. En reise i tid. Møt Sicilie Nielsdatter Nyqvist, som var 14 år i 1867. Hun tar elevene med på en tidsreise i Eidsfoss’ historie, og tilgjengeliggjør skriftlig historisk kildemateriale for 13-åringer. Man møter også faren og smeden Niels Andersen Nyqvist. Elevene kan få kjennskap til ham og familien fra folketellingene.
  2. Elise Kristensen. Formerenke på Eidsfoss verk. Sosialhistorie basert på Elise Kristensens liv på Eidsfoss. (1.5.2018: dessverre er denne nettressursen nede for tiden)

Bruk gjerne litt tid på dette i forkant!

Spørsmål? Ta kontakt med museumspedagog Merethe: merethe.sortland@vestfoldmuseene.no

Forrige artikkelHerregårdsnettverket