Stiftelsen Gamle Eidsfoss

eids12Bråtagata 1970-tall 

Stiftelsen til aktiv bevaring av kulturminner og miljø på Eidsfoss, populært kalt stiftelsen gamle Eidsfoss eller Gamlestiftelsen, ble grunnlagt i 1979. Den var den første av de mange ideelle stiftelser og foreninger som i dag eksisterer på Eidsfoss.

Foranledningen til opprettelsen av stiftelsen var at det ble satt i gang en redningsaksjon for arbeiderboligene i Bråtagata. De sto delvis ubebodd og var i forfall utover på 1970-tallet . En utvidelse av Riksvei 35, og A/S Eidsfos Verks behov for en mer oversiktlig utkjøring fra industriområdet, var noen av argumentene for at husene ble foreslått sanert - samtidig som det var et kostnadsspørsmål for Eidsfos Verk å vedlikeholde bygningsmassen. Mange innbyggere på Eidsfoss så imidlertid verdien av å ta vare på dette bygningsmiljøet og reagerte på planene om riving. Det ble satt  i gang en mobilisering der innbyggerne ble oppfordret til å  mene noe om saken.  Som et resultat av denne prosessen, kom Vegvesenet, Riksantikvaren og Eidsfos Verk til enighet om bevaring av Bråtagata, og stiftelsen til aktiv bevaring fikk avtale om å restaurere og deretter forvalte bygningene til bolig og næringsformål. I dag forvalter stiftelsen ca. 16 bygninger på det tidligere jernverksområdet som leies ut til forskjellige formål, og den eier to hus; forsamlingslokalet Hallen og det "nye" skolehuset. Se nettsiden Stiftelsen Gamle Eidsfoss
Forrige artikkelPostkontormuseet Neste artikkelGamle Eidsfos Kro
Vi trenger din hjelp!
Hei, vil du hjelpe oss til å få bedre hjemmesider? Vi trenger din tilbakemelding! Din identitet vil holdes skjult. Klikk her for å svare!