Alleer og siktlinjer

Hovedgårdsaleen1 - Kopi

Eikealleen mellom Bergsvannnet og Hovedgården.
foto: Hanne S. Østerud/Vestfoldmuseene

I 1750 bygges ny bolig og administrasjonsbygning, kalt Eidsfos Hovedgård. Det var et trefløyet anlegg, der hovedhuset avgrenser tunet mot vest, og to løsrevne sidebygninger dannet flankene mot sør og nord. Det nye hovedhuset var i en etasje, anlagt omtrent på samme sted som det nedrevne anlegget. Den doble eikealleen fra Bergsvannet kan være anlagt allerede rundt 1700 av Caspar Herman Hausmann, eller kanskje allerede før jernverkseieerens tid her.  I flukt med denne aksen, gjennom midtgangen i hovedhuset, var det en siktlinje ned mot Eikeren. Fra hovedbygningens langfasade, strekker en allé seg nordover, og ned mot fossen og jernverkets opprinnelige plassering. Aksen ble strukket videre fra hovedhuset sørover inn i parterrehagen, slik at hovedgården er klart plassert i sentrum av et større tuktet landskap, med jernverket bokstavelig talt underlagt Hovedgården som administrativt og topografisk sentrum.

Forrige artikkelLandskapsparken Neste artikkelHovedsaker RSS feed