Hilde

Hilde

Vinter på Eidsfoss

Vinter på Eidsfoss

Mange ting å gjøre på Eidsfoss om vinteren (teksten er en redigert versjon av Christine Rødals artikkel på 10 ting å gjøre på Eidsfoss om vinteren, skrevet for  Visit Eidsfoss!  i 2016) Det er januar og en variant av vintervær ligger … Les videre

«Rakel på kulturstien»

"Rakel på kulturstien"

Rakel på kulturstien Nå er den første delen av utstillingen «Rakel Seweriin. Fra Eidsfoss stasjon til  kongens bord» plassert langs kulturstien på Eidsfoss. Rakel som var datter av stasjonsmester Fredrik Solberg og hotelldriver Zefra Natterstad Solberg, ble født og vokste … Les videre

Arkiv

Arkiv

Er du interessert i arkivmateriale etter Eidsfoss verk? A/S Eidsfos Verks arkiv er delt i to deler; den eldre delen finnes på Riksarkivet på Sognsvann i Oslo, den yngre delen finnes på Eidfoss verks kontor, Eidsfoss, Hof i Vestfold. Protokoller etter fagforeningene … Les videre

Virefabrikken på Eidsfoss

Virefabrikken på Eidsfoss

Vire & Metalldukfabrikken A/S, Eidsfoss, Hof kommune i Vestfold. I 1961 ble aksjeselskapet Vire & Metalldukfabrikken A/S etablert på Eidsfoss, som et samarbeid mellom Norsk Gjærde- og Metalldukfabrikk A/S i Oslo og A/S Eidsfos Verk. Norsk Gjærde- og Metalldukfabrikk hadde … Les videre

Utstillingen «Rakel Seweriin. Fra Eidsfoss stasjon til Kongens bord»

Utstillingen "Rakel Seweriin. Fra Eidsfoss stasjon til Kongens bord"

Rakel Seweriin (1906-1995) regnes blant etterkrigtsidens viktigste kvinnelige politikere i Norge. Hun var blant annet sosialminister i Oscar Torps Arbeiderpartiregjering i 1953-55. Hun satt som representant for Oslo Arbeiderparti på Stortinget i seks perioder, fra 1945 til 1969. Hele sitt liv var … Les videre

Velkommen til Jernverket Eidsfoss!

Velkommen til Jernverket Eidsfoss!

Velkommen til Jernverket Eidsfoss, Vestfoldmuseenes virksomhet på Eidsfoss, i samarbeid med stiftelser og andre tilbud på Eidsfoss. Les videre

Eidsfos Hovedgård – hvem var byggherre?

Eidsfos Hovedgård - hvem var byggherre?

Da generalløytnant Caspar Herman Hausmann etablerte Eidsfos Jernverk i 1697, bodde han i sin store bygård i Tollbodgaten i Christiania med sin hustru, Karen Toller. Sommerene tilbragte de gjerne sin lystgård i det gamle  Oslo, i dag Oslo ladegård. De oppholdt seg på Eidsfoss i perioder, … Les videre

Ovnsamlingen til Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger

Ovnsamlingen til Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger

                    Ovnsamlingen omfatter ovner laget ved Eidsfos jernverk og Eidsfos Verk fra siste halvdel av 1700-tallet til 1950-årene. Her er  støpejernsovner med mytologiske motiver, dekorative jugendstilsovner, spesialovner til strykejern og vaffelsteking,  bryggepanner og komfyrer. Noen … Les videre

Hageanlegget

Hageanlegget

Renessanseanlegget på Eidsfos Hovedgård er kjent som et østlandsk motstykke til Rosendal i Hardanger. Den eldste delen, parterrehagen, antas å ha blitt anlagt allerede på begynnelsen av 1700-tallet. I ca. 1800 ble hagen utvidet med en landskapspark ned mot innsjøen Eikeren. … Les videre

Stiftelsen Gamle Eidsfoss

Stiftelsen Gamle Eidsfoss

Stiftelsen til aktiv bevaring av kulturminner og miljø på Eidsfoss blir gjerne kalt Stiftelsen Gamle Eidsfoss eller Gamlestiftelsen. Husene i Bråtagata var noen av de første som ble restaurert av stiftelsen.