JERNVERKET EIDSFOSS

Jernverket Eidsfoss samarbeider med stiftelsene Aktiv bevaring av kulturminner og miljø på Eidsfoss, Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger og Eidsfos Hovedgård. Hof kommune, som deleier i Vestfoldmuseene, støtter opp om den museale virksomheten på stedet gjennom årlige tilskudd til Vestfoldmuseene og stiftelsene, samt støtte til spesielle prosjekter og tiltak.

«Rakel på kulturstien»

"Rakel på kulturstien"

Rakel på kulturstien Nå er den første delen av utstillingen «Rakel Seweriin. Fra Eidsfoss stasjon til  kongens bord» plassert langs kulturstien på Eidsfoss. Rakel som var datter av stasjonsmester Fredrik Solberg og hotelldriver Zefra Natterstad Solberg, ble født og vokste … Les videre

Velkommen til Jernverket Eidsfoss!

Velkommen til Jernverket Eidsfoss!

Velkommen til Jernverket Eidsfoss, Vestfoldmuseenes virksomhet på Eidsfoss, i samarbeid med stiftelser og andre tilbud på Eidsfoss. Les videre