Nettsider for skoleundervisning

En reise i tid

NettsiIll.:Bjørn Brochmann, Commandogroup den En reise i tid henvender seg til skoleklasser fra 5. trinn til 10.trinn.  Nettsiden presenterer Cicilie Nielsdatter på Eidsfoss. Eleven lærer om historien til Eidsfoss jernverk, og om dagliglivet på jernverket. Eleven får en innføring i bruken av kildemateriale; hvor kan man finne kildene, og hvordan kan de fortelle om historien.

TEMATIKK: arkivmateriale, kildegranskning, arkiver, Eidsfoss på slutten av 1800-tallet

 

 

Til Elise

Nettsiden Til EliseTil Elise henvender seg til ungdomskoletrinnet og videregående skole. Elise Kristensen ble født på Eidsfoss i 1867. Hun giftet seg i 1895, men ble enke i 1907. Da hadde hun «fire umyndige Børn» å forsørge, og ingen inntekt. Nettsiden setter lys på kvinners muligheter og begrensninger rundt 1900. Hvordan klarer Elise seg i en situasjon der det gamle verkssamfunnets sosiale forpliktelser er oppløst, og det offentlige velferdssamfunnet er i sin spede begynnelse?

TEMATIKK: sosialhistorie, kvinnehistorie, velferdssamfunnet, Eidsfoss på begynnelsen av 1900-tallet

Forrige artikkelUtstillinger Neste artikkelEidsfoss Landhandel