Velkommen til Norges best bevarte jernverkssamfunn

 

”Eidsfoss fremstår i dag som et tilnærmet komplett kulturmiljø med opphav i jernverksdriften. Både stedet som helhet og mange av de enkelte kulturminnene er svært autentiske. Det er generelt foretatt svært få endringer og inngrep som kan redusere verneverdiene. Eidsfoss er ut fra dette kanskje Vestfolds mest verdifulle industrimiljø. Også på landsbasis er Eidsfoss i en særstilling når det gjelder opprinnelighet og autentisitet. Det er derfor ikke tvil om at Eidsfoss er et svært viktig kulturmiljø også i nasjonal sammenheng som hører hjemme i fredningsklassen. Det kan nevnes at sammenliknet med Røros, er nok Eidsfoss bedre bevart.”  Fra Kulturarv i en ny tid, Vestfold fylkeskommunes plan for bevaring av kulturminner i Vestfold

Forrige artikkelAdresser til besøksstedene Neste artikkelEidsfos Hovedgårds byggherrer