«Rakel på kulturstien»

Rakel på kulturstien

Nå er den første delen av utstillingen «Rakel Seweriin. Fra Eidsfoss stasjon til  kongens bord» plassert langs kulturstien på Eidsfoss. Rakel som var datter av stasjonsmester Fredrik Solberg og hotelldriver Zefra Natterstad Solberg, ble født og vokste opp på Eidsfoss stasjon. Som voksen ble hun sosialminister i Oskar Torps regjering i årene 1952-53.
Plansjene som nå er plassert utendørs nedenfor Vannverket, forteller om Eidsfoss på begynnelsen av 1900-tallet, hennes oppvekst og familiebakgrunn. Plasseringen er ikke tilfeldig. Stasjonsbygningen på Eidsfoss lå der vannverksbygningen nå står.

Resten av fortellingen om Rakel Seweriins politiske liv kan du fremdeles oppleve i den gamle skolen på Hauane.

God kulturstitur!

Forrige artikkelArkiv Neste artikkelVinter på Eidsfoss