Stiftelsen Eidsfos Hovedgård

DSCN0133-Hovedgarden-vvsm

Eidsfos Hovedgård. Foto: Robert Haraldsen

Stiftelsen Eidsfos Hovedgård ble etablert i 1990. Styret består av Hof kommune, A/S Eidsfos Verk,  Fortidsminneforeningen avd. Vestfold, Stiftelsen til bevaring og utvikling av kulturminner og miljø på Eidsfoss (Gamlestiftelsen) og Hof historielag. Vestfoldmuseene har observatørrolle, og fungerer som sekretær i styret.

Stiftelsen Eidsfos Hovedgård er en ideell stiftelse som har til formål å bevare Eidsfos Hovedgård. Således restaurere, i samarbeid med Riksantikvaren, vedlikeholde og utvikle hovedbygningen og sidebygninger.
Stiftelsen vil arbeide for å utvikle næringsvirksomhet i tilknytning til hovedgården med det formål å etablere arbeidsplasser.
Videre er formålet å ta hånd om kulturminner, både løse og faste, som representerer arbeiderkultur og teknisk kultur, og gjøre disse tilgjengelige for offentligheten.

Stiftelsen eier hovedbygningen, sidebygninger og et uteareal på 35 dekar.

Forrige artikkelEidsfoss kirke Neste artikkelOvner i Hovedgården