Stiftelsen Gamle Eidsfoss

Brågata fra hjørnet ved KroenStiftelsen til aktiv bevaring av kulturminner og miljø på Eidsfoss blir gjerne kalt Stiftelsen Gamle Eidsfoss eller Gamlestiftelsen. Husene i Bråtagata var noen av de første som ble restaurert av stiftelsen.

Neste artikkelHageanlegget